Aktuell valpkull

 

 

Vi har ingen ytterligare valpkull på gång under 2023. Nu fokuserar vi på att ta hand om de som redan har en valp från oss. Eventuellt kan det bli en valpkull under 2024. Kontakta oss för ytterligare information på hoghedens@gmail.com.

 

 

Vi förbehåller oss fri prövningsrätt vid valet av valpköpare!