Valpar

Våra goldenvalpar föds upp under prefixet Höghedens, cocker- och labradorvalparna föds upp under prefixet Guns Choice.

fanta med valpar sommaren 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanta med valpar sommaren 2007.

Våra valpar föds och växer upp mitt i familjen. Vi anser att det är viktigt för deras fortsatta utveckling. De första tre veckorna får de vara relativt ostörda tillsammans med sin mamma, men därefter är alla olika kontakter viktiga, barn, främmande vuxna, katter, andra hundar än mamma osv. Det är också viktigt att de vänjs vid de ljud som förekommer i ett hem, dammsugare, tvättmaskiner, musik, etc. När de börjar bli fem till sex veckor får de komma ut utomhus, om vädret så tillåter förstås! Samtidigt börjar vi försöka bilda oss en uppfattning om deras personligheter. Vi tar med dem till nya platser på gården för att se hur de klarar av det. När de är drygt sju veckor gör vi ett litet valptest för att se hur de reagerar i olika situationer. Det hjälper oss att se om den bild vi har av dem stämmer, allt för att rätt valp ska hamna hos rätt familj. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt vid valet av valpköpare. Detta för att rätt valp ska hamna hos rätt köpare.