Så här går det till att köpa valp hos oss.

Personlig kontakt: Vi vill träffa våra valpspekulanter i lugn och ro. Helst vill vi att detta sker innan valparna är födda. Det är viktigt för oss att lära känna er. För er är det lika viktigt att träffa oss och våra vuxna hundar för att se om ni vill ha en valp från vår uppfödning. Vi anser att ett valpköp bör grundas på ett ömsesidigt förtroende. Det innebär att vi förbehåller oss rätten att säga nej till en spekulant som vi inte tror passar för våra hundar.

Valptitt: Tidigast när valparna är tre veckor blir det besök i valplådan.

Val av valp: Rätt valp hos rätt ägare är viktigt för oss. Vi väljer valp tillsammans! Allt eftersom valparna blir äldre visar de sina personligheter, detta gör att beslutet ibland kan ta tid. Men i längden vinner både valpköparen och vi på att beslutet fattas så sent som möjligt!

Förberedelser hemma: Våra valpköpare får i god tid hem ett häfte med nyttig information inför valpköpet. Matlistor och skötselråd få ni också hem i förväg, för att ni ska hinna titta på det i lugn och ro.

Valpleverans: När ni hämtar er valp fyller vi i köpeavtal, försäkringspapper och ägaranmälan. Vi går också noga igenom skötselråden och matlistan. Valpen får med sig mat, visselpipa och en handduk. Visselpipan har vi använt när vi givit valparna mat och därmed lagt grunden för kommande inkallningsträning. Alla valparna kommer vid leverans på visselsignal, men det måste fortsätta att underhållas och förstärkas. Handduken har legat i valpkorgen och luktar därmed "mamma och syskon" och fungerar som en trygghet under resan hem samt de första nätterna i det nya hemmet. Mat för de 2 - 3 första veckorna skickar vi med eftersom man bör fortsätta med samma mat i den nya miljön.

Vid leverans är valparna registrerade i Svenska Kennelklubben, avmaskade, id- märkta och vaccinerade. Vi följer Svenska Kennelklubbens regler och anvisningar. Vi har en uppfödarförsäkring mot dolda fel hos valparna.

Efter valpköpet: Under första året arrangerar vi valpträffar. Valpträffarna avslutas med funktionsbeskrivning. Beskrivningen kostar inget extrautan ingår i valppriset och vi bokar in speciella för varje kull. Våra valpköpare deltar därefter gratis, med valpen/hunden från oss, på de kurser och träningar som vi håller. Det går naturligtvis också att få privat träning!