Valpträffar

För samtliga goldenkullar ordnar vi Funktionsbeskrivning. Under första året försöker vi få in regelbundna valpträffar. Hur många de blir beror på hur många valpar som bor inom rimligt avstånd. Vår ambition är att varje sommar ordna en träningshelg för valpköparna. Har du en hund från oss, är du också alltid välkommen på andra kurser och träningsträffar som vi ordnar. Kontakta oss för aktuella datum!